Xibu-Дозатори на сензор

Дозатор Xibu за озонер
Дозатор Xibu за озонер
-Индивидуално се програмира -Испуштање на мирис на одреден временски интервал и/или на сензор за движење -рефилите не содржат штетни гасови -со клуч -работи на струја или на батерии
Дозатор Xibu XL senseFluid
Дозатор Xibu XL senseFluid
Дозатор Xibu XL senseFLUID Мултифункционален дозатор за професионална хигиена на раце. Во зависност од потребата може да се користи како дозатор наменет за заштита на кожа, чистење, дезинфекција или нега на кожа.
Дозатор Xibu XL senseFluid
Дозатор Xibu XL senseFluid
Дозатор Xibu XL senseFLUID Мултифункционален дозатор за професионална хигиена на раце. Во зависност од потребата може да се користи како дозатор наменет за заштита на кожа, чистење, дезинфекција или нега на кожа.
Xibu-дозатор за сапун пена на сензор
Xibu-дозатор за сапун пена на сензор
- Дозаторот има отпорно куќиште - едноставно се отвара - флексибилна монтажа - заштитен од...
Xibu-дозатор за хартија за раце на сензор
Xibu-дозатор за хартија за раце на сензор
- Дозаторот има отпорно куќиште - едноставно се ...
Xibu-дозатор за тоалетна хартија
Xibu-дозатор за тоалетна хартија
- Дозаторот има отпорно куќиште - едноставно се отвара - флексибилна монтажа - заштитен од...