Пајалици, Т-чистачи, лопатки, метли, абразиви и пердашки

Лопатка Синди
Лопатка Синди
Лопатка Синди
Метла-ножица ПВЦ 80 цм
Метла-ножица ПВЦ 80 цм
Метла-ножица ПВЦ 80 цм
Метла ножица 80 цм
Метла ножица 80 цм
Метла ножица 80 цм
Дрвена рачка 145 цм
Дрвена рачка 145 цм
Дрвена рачка 145 цм
Метла пластична
Метла пластична
Метла пластична
Т-чистач Dike 75 цм
Т-чистач Dike 75 цм
Т-чистач Dike 75 цм
Т-чистач Dike 55 цм
Т-чистач Dike 55 цм
Т-чистач Dike 55 цм
Т-чистач 75 цм со бела гума
Т-чистач 75 цм со бела гума
Т-чистач 75 цм со бела гума
Т-чистач бела боја
Т-чистач бела боја
Т-чистач бела боја