Мопови

Моп за чистење 100 цм
Моп за чистење 100 цм
Моп за чистење 100 цм
Моп за суво чистење 60 цм
Моп за суво чистење 60 цм
Моп за суво чистење 60 цм
Џогер со две штипки
Џогер со две штипки
Џогер со две штипки, димензии 40 х 11 Направен од цврста пластика.
Џогер со една штипка
Џогер со една штипка
Џогер со една штипка димензии 40 х 11, Направен од цврста пластика, со зглоб кој ротира.
Био систем
Био систем
Био систем димензии 40 см, со пластично шише 650мл. Начинот на работа (се прави раствор ...