Канти за ѓубре

Ѕиден држач за вреќа
Ѕиден држач за вреќа
Ѕиден држач за вреќа
Канта за отпадоци Smile E-25
Канта за отпадоци Smile E-25
Канта за отпадоци Smile E-25
Канта за отпадоци Wall up
Канта за отпадоци Wall up
Канта за отпадоци Wall up
Канта Derby 70 л
Канта Derby 70 л
Канта Derby 70 л
Канта клик-клак 50 л
Канта клик-клак 50 л
Канта клик-клак 50 л
Корпа за отпадоци 25 л – сива боја
Корпа за отпадоци 25 л – сива боја
Корпа за отпадоци 25 л - сива боја
Корпа за отпадоци 25 л – бела боја
Корпа за отпадоци 25 л – бела боја
Корпа за отпадоци 25 л - бела боја
Канта за отпадоци Max 25 л
Канта за отпадоци Max 25 л
Канта за отпадоци Max 25 л
Канта за отпадоци Derby 50л со педала
Канта за отпадоци Derby 50л со педала
Канта Derby 50л со педала