Хотелски

Количка за веш со капацитет од 150 л
Количка за веш со капацитет од 150 л
Количка за веш 150л - наменета за носење на нечист веш во хотели - со хромирана база на кој е прикачена 150л вреќа - вреќата може да се пере на 30°С
Вреќа со капацитет од 200 л за хотелска количка
Вреќа со капацитет од 200 л за хотелска количка
Вреќа 200л за хотелска количка за веш 200л со капак и патент.
Синтетичка вреќа 120 л
Синтетичка вреќа 120 л
Синтетичка вреќа 120 л
Хотелска количка за веш
Хотелска количка за веш
Хотелска количка за валкан веш со капацитет 200лит.
Хотелска количка со капак за валкан веш
Хотелска количка со капак за валкан веш
Хотелска количка со капак за валкан веш, капацитет 200 лит.