Хартија

Хартија за раце – тип Z
Хартија за раце – тип Z
Хартија за раце ливчиња Z тип Боја: бела Тежина на хартија: 22г/м2 Слоеви на хартија: 2 Број на листови: 3750 (25х150) Ширина на лист: 24см Должина на лист: 24см 100% целулоза, тип Z
Хартија за раце – тип V
Хартија за раце – тип V
Хартија за раце ливчиња V тип Боја: бела Тежина на хартија: 19г/м2 Слоеви на хартија: 2 Број на листови: 3150 (15х210) Ширина на лист: 21см Должина на лист: 25см 100% целулоза, тип V
Тоалетна хартија ливчиња – тип Z
Тоалетна хартија ливчиња – тип Z
Тоалетна хартија ливчиња Z - 2слојна тоалетна хартија - бела, 100% целулоза - 50х180, 9000ливчиња/пакет
Тоалетна хартија ливчиња – тип V
Тоалетна хартија ливчиња – тип V
Тоалетна хартија ливчиња - тип V Боја: бела Тежина на хартија: 15.5г/м2 Слоеви на хартија: 2 Број на листови: 9000 (40х225) Ширина на лист: 10.7см Должина на лист: 21см 100% целулоза, тип V
Хартија за раце ролна 95 м
Хартија за раце ролна 95 м
Хартија за раце ролна 95м Боја: бела Слоеви на хартија: 2 Број на листови: 380 Должина на лист: 25см Должина на ролна: 95м 100% целулоза, 6ролни/пакет Потекло: Италија
Хартија за раце Economic 1/6
Хартија за раце Economic 1/6
Хартија за раце економик 1/6 Боја: бела Тежина на хартија: 16г/м2 Слоеви на хартија: 2 Број на листови: 500 Ширина на лист: 23см Должина на лист: 37см Должина на ролна: 180м Нето тежина на ролна: 1283гр. 100% целулоза, 6ролни/пакет
Тоалетна mini Jumbo
Тоалетна mini Jumbo
Тоалетна мини џамбо перфорирана Боја: бела Тежина на хартија: 15.5г/м2 Слоеви на хартија: 2 Број на листови: 560 Ширина на лист: 9см Должина на лист: 30см Должина на ролна: 180м Нето тежина на ролна: 500гр. 100% целулоза, 12ролни/пакет
Индустриска сина хартија
Индустриска сина хартија
Сина хартија во ролна - индустриска сина хартија - 2 ролни/пакет - 800 листови, 24см лист - должина на ролна 192м Потекло: Италија