GENERAL

Резервоар 16 литри
Резервоар 16 литри
Резервоар 16 литри
Четка – црвена боја
Четка – црвена боја
Четка - црвена боја
Четка – црна боја
Четка – црна боја
Четка - црна боја
Четка за полирање
Четка за полирање
Четка за полирање
General 1500-DC1
General 1500-DC1
Технички карактеристики: Мотор - 1119 W Број на вртежи/минута - 1500/минута Работна површина - 20" (50,8 цм) Тежина - 40,8 кг
General KC-17
General KC-17
Технички карактеристики: Мотор - 746 W Број на вртежи/минута - 175/минута Работна површина - 17" (43,2 цм) Тежина - 44,5 кг Работен капацитет - 185 м2/час