Подови

Џогер со две штипки
Џогер со две штипки
Џогер со две штипки, димензии 40 х 11 Направен од цврста пластика.
Џогер со една штипка
Џогер со една штипка
Џогер со една штипка димензии 40 х 11, Направен од цврста пластика, со зглоб кој ротира.
Био систем
Био систем
Био систем димензии 40 см, со пластично шише 650мл. Начинот на работа (се прави раствор ...