Подови

Т-чистач Dike 55 цм
Т-чистач Dike 55 цм
Т-чистач Dike 55 цм
Т-чистач 75 цм со бела гума
Т-чистач 75 цм со бела гума
Т-чистач 75 цм со бела гума
Т-чистач бела боја
Т-чистач бела боја
Т-чистач бела боја
Т-чистач 45 цм со црна гума
Т-чистач 45 цм со црна гума
Т-чистач 45 цм со бела гума
Т-чистач 45 цм со бела гума
Т-чистач 45 цм со бела гума
Т-чистач 45 цм со бела гума
Држач билап
Држач билап
Држач билап - наменет за чистење на прашина - може да ротира до 270 - се користи со микрофибер крпа (мин. димензија 35см) - димензии: 54х11см
Пајалица мала
Пајалица мала
Пајалица мала
Пајалица голема
Пајалица голема
Пајалица голема
Навлака памук 100 цм
Навлака памук 100 цм
Навлака памук 100 цм